نوروزگلی . نوروزآیی

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0881.jpg

اوشگون کمردره - ریواس

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0882.jpg

اوشگون تج دایوکندی - ریواس

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0883.jpg

 

http://up.behtarin.com/uploads/55f44828bf1.jpg

شکوفه های آلبالو - باغ کربلایی اسمعلی

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0884.jpg

شکوفه های آلو - باغ کربلایی اسمعلی - قوزی باغی

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0885.jpg

شکوفه های آلبالو

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0886.jpg

دشت لاله زار سراهی روستای گهراز قدیم - هشجین

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0887.jpg

دشت لاله سراهی روستای گهراز

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0888.jpg

دشت لاله سراهی روستای گهراز

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda0889.jpg

رودخانه روستای دمدل - کیوی زاویه

http://up.behtarin.com/uploads/6875bda08810.jpg

رودخانه قزل اوزن - سراهی روستای مزرعه - عکس از وبلاگ نوده

http://up.behtarin.com/uploads/4f1b30e2e81.jpg