وب سایت اطلاع رسانی روستای منامن www.manaman.ir

▬ آداب و رسوم چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران
▬ کزج ، ماسوله استان اردبیل
▬ روستای نمهیل بهشت گمشده‌ای است از روستاهای توابع شهر هشجین با مردمانی خون‌گرم و پرتلاش که در جنوب غربی استان اردبیل واقع شده است.
▬ حضوربخشدارخورش رستم ابوطالب نصیری به همراه خبرنگار وگزارشگرومجری برنامه کند حیاتی صداسیمای استان اردبیل اقای احد بیوته در روستای منامن
▬ سلام برمنامین
▬ نمای از روستای منامن نگین بخش خورش رستم با دوربین مرتضی غلامی
▬ شعری قشنك وزیبا سروده های از فرزین رحیمی منامن
▬ مراسم یادبود ختم مرحوم جسنعلی خدایاری هشی روز جمعه 1397/12/10 ازساعت 15 الی 17 در حسنیه قمر بنی هاشم (ع) واقع در شاهدشهربرگزار می گردد
▬ روستای منامن manaman.hasjinهشجین.khalkhalخلخال
▬ روستای منامن بعد از ظهر
▬ عکس های یادگاری ، دلتنگی های اجباری !
▬ کبک در سبززارهای روستای منامن
▬ روستای منامن خلخال
▬ جادبه های گردشگری روستای منامن
▬ خانه های فدیمی روستای منامن