زمین های حاصلخیز  :

شور بلاغ، دوزلر، پامبوغ زمیسی، گوزه باشی، صوفی یولی، آق داق، آردیشلی داق، کمر یولی، نمهیل یولی، آرواد قورد ین، ساقز دیبی، یمیشان دیبی، قزل دره سی، آردیج دیبی، چمنلر، قاراموخ دیبی، قانلی دره، یورگونی، ساقز دیبی، ایدلیلر، سوید دیبی، داغداغانی - قورت یواسی - شور دوز

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.