عشقبازی کار هر نامرد نیست مرد آسایش که مرد درد نیست
عشق یعنی : کار مرد و روی زرد عشق یعنی : جنگ و پیکار و نبرد
عشق باید آتشین و پاک وپاک عشق یعنی : کل ارواحی فداک
عشق یعنی : جوهرِ جانِ بشر عشق یعنی : شور ، شیدایی ، شرر
عشق یعنی : بالِ پرواز و عروج عشق یعنی : هجرت از خویش و خروج
عشق یعنی : آبِ پاک چشمه سار با دلی آیینه وار و بی غبار
عشق یعنی : لاله وار و سرخ فام پیش دلبر همچو آن آهوی رام
عشق یعنی : چون شقایق سرخ رنگ روبرو کردن جبینی را به سنگ
عشق یعنی : قلب عاشق داشتن بهر مردن جان لایق داشتن
عشق یعنی : قلب بی غَش داشتن عشق یعنی : مهر دلکَش داشتن
عشق یعنی : کندن دل ز آرزو عشق یعنی : ناله ها را جستجو
عشق یعنی : چون سمندر سوختن عشق یعنی : شمع هجر افروختن
عشق یعنی : جلوه های ناب و ناب عشق یعنی : مست اما بی شراب
عشق یا لیلی تر از لیلا شدن عشق یا آبی تر از دریا شدن
عشق یا مجنون تر از مجنون شدن خون دل خوردن چو می گلگون شدن
عشق یعنی : لحظه های انتظار هدیه در راه شرف دار و ندار
آتش اندر خرمن هستی زدن نعره اندر شورش مستی زدن
عشق یعنی : ارمغان یعنی برات عشق یعنی : کربلا ، یعنی فرات
عشق یعنی : بوسه بر شمشیرها پا برهنه سر دویدن پیشواز تیرها
عشق یعنی : زخم پیکر داشتن عشق یعنی : جسم بی سر داشتن
عشق یعنی : دستها باید قلم این قلم دستان علم جای علم
عشق یعنی : صبر بر جور عدو عشق یعنی : تیر خوردن از گلو
عشق یعنی : سجده بر خاک نیاز عشق یعنی : آه یعنی سوز و ساز
عشق یعنی : ناله های نیمه شب عشق یعنی : نام دلبر ذکر لب
عشق یعنی : پای دل پر آبله چون علی دریای صبر و حوصله
عشق یعنی : داغ همسر داشتن عشق یا صد شور و یکسر داشتن
عشق یعنی : رنج هجران داشتن شوق بوذر ، شورسلمان داشتن
عشق یعنی : حفظ ناموس وطن مشت محکم بر دهان اهرمن
عشق یعنی : آنکه بی سر می دود
زیر چرخ تانک دشمن می رود
========================================

درد یعنی : دل به سینه تنگ شد درد یعنی : پای رفتن لنگ شد
درد یعنی : ماندم و شد قافله درد یعنی : بین دلبر فاصله
درد یعنی : درس عشقم دیر شد حُبِّ دنیایی مرا پا گیر شد
درد یا بازیچه ی شیطان شدن درد یا تسلیم او آسان شدن
درد یعنی : ادعا ، یعنی غرور درد یعنی : درس و مشق بی مرور
درد یعنی : خانه خالی سوت و کور درد یعنی : کوچه های بی عبور
درد یعنی : دیدن جور و سکوت درد یعنی : دل به سودا در قنوت
درد یعنی : یأس و نومیدی قنوط آدمیّت در سراشیب سقوط
درد یعنی : دست بیعت با ستم درد یعنی : بنده ی خواب و شکم
درد یعنی : بی ثمر یا ویلنا گفتن مستکبران حمد و ثنا
درد یعنی : حامی اهل غنا درد یعنی : فقر را بی اعتنا
درد یعنی : شد فراموش آیه ها بی خبر ازحال هم همسایه ها
درد یعنی : بهر نان در واهمه غربت فرزند پاک فاطمه
درد یعنی : خواب و خاموشی مرد درد یعنی : خود فراموشی مرد
درد یعنی : پشت پا بر شرع و دین خوش خیالی روی قول آن و این
درد یعنی : بنده ی دیو هوس دیو آزاد و بشر اندر قفس
درد یا از خویشتن بیرون شدن خون مردم خوردن و قارون شدن
درد یعنی : ناله های بی جواب درد یعنی : هاجری اندر سراب
درد یعنی : تفرقه یعنی نفاق درد یعنی : قرنها رنج ِ فراق

درد یعنی : فقر و فحشاء و ربا درد یعنی : غیبت باد صبا
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات