بزار دقیق و علمی به سؤال جواب بدم ببین در اساطیر فارسی نوروز از زمان سفر جمشید شاه به منطقه ی آزربایجان و تورک ها به وجود آمده و در این سفر جمشید شاه مراسمی را که به نام اوغوز ها(طایفه ی اوغوز)معروف بوده می بیند و آنرا می پسندد و چون این مراسم در حین تجدید سال اتّفاق می افتاده ضمن معرفی آن به قوم خویش آنرا نوروز می نامد در اساطیر آزربایجان پسر اوغوز در یک سال از زمستان سختی رهایی می یابد و برکت های بسیاری به وی روی می آورد و پسر اوغوز به شکرانه ی این برکت ها هرساله 7تا از برکتها نماد آن را در سفره ای گذاشته و جشن می گرفتند که یتّی سین در ترکی یعنی "هفت تا از"و در واقع چیزی به نام هفت سین نداریم برای مثال ماهی سین نداشته ولی نماد برکت آب و دریا است و قرآن و آینه نماد برکت آسمان هستندو...

دلیل دوم که این عید نوروز همان اغوز بایرامی است این که عید اوغوز عیدی باستانی است و در آن زمان هنوز الفبای عربی اسم گذاری نشده بود که حرف (س) را سین بنامند و ۷سین بوجود آید و قبل از عید نوروز سفره ی ۷سین رو آماده کنند طبیعتا اعتقاد به این خنده آور است.

تورکها تفسیر دیگری از نوروز دارند.

به عقیده تورکان عید نوروز( که البته در بین تورکهای آسیای میانه همان عید اوغوز ) ریشه ای فلسفی و متکی بر تحولات طبیعی دارا می باشد. در عقیده تورکها ، هستی از آتش ،باد و خاک پدید آمده است . در بین مردم آزربایجان سه چهارشنبه آخر سال به ترتیب چهارشنبه های آتش ، باد و خاک نامیده میشوند که  در آخرین چهارشنبه به علت اینکه آخرین چهارشنبه سال سمبل نابودی و خشکی است آتش یا ((تونقال)) روشن می کنند و تمامی درد وبلاهای خودرا در آن آتش می سوزانند تا از این دردها چیزی برای سال دیگر باقی نماند.آنها معتقدند بعد از خاموش شدن آتش چهارشنبه آخر خاک بیدار میشود و در عید نوروز هم از روی آب میپرند و از آب دعوت میکنند که به خاک بپیوندد و روزی و نعمت پدید آید. در عقیده تورکان عید نوروز بایک پیوند کاملا علمی و فلسفی با مراسم آخرین چهارشنبه مرتبط است . امروزه در روستاهای تورکان آزربایجان دهها مراسم  و عادات گوناگون در چهارشنبه آخر سال و عید نوروز به جای می آورند که هیچ یک در نقاط دیگر ایران دیده نمی شود

امروزه در مورد اینکه عید نوروز در بین تورکان آزربایجانی دیرینه چند هزار ساله دارد از لحاظ باستان- شناسی شبهه ای باقی نیست . در کتیبه های ((قوبستان))در چند کیلومتری شهر باکو که قدمتی حداقل چهارهزار ساله دارند تصاویر از آتش پریدن و مراسم مربوط به نوروز دیده می شود و در حفاریهای دیگر نیز صدها اثر مرتبط با نوروز به دست آمده است. مراسم ویژه آزربایجانی ها آن قدر اصیل و عاید به خود میباشد که با مراسم هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست.    Qaynaq« سفره ی هفت سین !!!»

این ترکیب را حتماً بسیار شنیده اید.

در زمان های قدیم، در میان مردم آزربایجان رسم بوده است که هفت عدد از برکت های جهان آفرینش را جمع می کردند تا هم فرصتی باشد که از آفریدگار جهان تشکری به عمل آید و هم آنها را (به نمایندگی از تمام نعمت هایی که "تانری" (خدا) به مردم بخشیده است) با خود از سال قبل به سال جدید منتقل کنند. عدد هفت هم در این میان نشانه ی کثرت بوده است.

 

  
حال، چون هفت برکت را با خود می بردند آنها را درون سفره ای می گذاشتند و آن را « برکتلردن یئددی سین قویماق » (گذاشتن هفت ها از برکت ها) می نامیدند. آنها عبارت بودند از:

1.   یئر برکتی (برکت زمین): قوورغا (گندم یا عدس یا سمنو)
2.   آغاج برکتی (برکت درخت): آلما یا اییده (سیب یا سنجد)
3.   گؤی برکتی (برکت آسمان): قورآن یا آینا (قرآن یا آینه)
4.   گؤیرمک برکتی (برکت سرسبزی و رشد): گؤیرمک (سبزی)
5.   آل – وئر برکتی (برکت خرید و فروش): سیککه (سکه)
6.   حیئوان برکتی (برکت حیوان): یومورتا (تخم مرغ)
7.   سو برکتی (برکت آب): سو و بالیخ (آب و ماهی که انتخاب ماهی قرمز هم در تفکر اسطوره ای آذربایجان، معنای مبارکی (قوتلولوق) نیز داشته است.)

حال، این ماجرا به زبان فارسی آمده است و عدم توجه ترجمه کننده یا ترجمه کنندگان محترم (که لطف کرده اند!!!) به "سین" در "یئددی سین" - که در زبان تورکی آزربایجانی به معنای "تا" در "هفت تا" در زبان فارسی است- موجب شده است تا بالاجبار این کلمه را همانطور "سین" ترجمه کنند و آن را دارای رابطه ای با حرف « س » نمایند.  حال، تعدادی افراد هم از آب گل آلود، ماهی گرفته و لطف می کنند و برای اثبات "هفت شین" بودن آن قبل از اینکه "هفت سین" باشد(!!!)

 


 دلایلی واهی و غیر قابل قبول می آورند که حتی بچه ی کوچک هم آنها را باور نمی کند تا چه رسد به یک ملت! حالا برای اینکه اصلاً جای ابهام نماند، دلایلی کافی برای "برکتلردن یئددی سین قویماق" بودن به جای "هفت سین" تقلبی (!)، می آوریم:

1.   انتخاب حرف "س"، اصلاً معنای تفکر اسطوره ای ندارد. چرا که در هیچ کجای دریای کلمات و حتی در میان بازی های انجام شده توسط کلمات (که یکی از آنها همین مسئله ی هفت سین است)، حرف "س" به معنای مبارکی و ... به کار نرفته است. البته قابل توجه ماهی گیرندگان از آب گل آلود (که چند سطر بالا آنها و تفکر واهی آنها را معرفی کردیم)، این اتفاق برای حرف "ش" هم، چنین است و علاوه بر اینکه سفره ی هفت سین نداشتیم، هفت شین و شراب و شیر (منظور شیر آب!) نداشته ایم. (دقتتان را بیشتر نمایید!)

2.   با توجه به "هفت سین" بودن سفره هر چه که حرف "س" در اول آن آمده است، باید در سفره باشد؛ یعنی مثلاً خود سفره را هم باید درون سفره ی هفت سین گذاشت و یا "سرگین" را و یا ... (که خودتان می دانید آخرش، کار به جاهای باریک تر هم می رسد)

3.   اگر هنوز، قبول نکرده اید که نوروز همان اوغوز است که از ترکی به فارسی و دیگر جاها رفته است و آن را نوروز تصور کنید و آن را عیدی باستانی و قدیمی بنامید، باید بدانید که زمانی که نوروز بود، خط نوشتاری زبان فارسی، خط عربی نبوده است تا حرفی با نام "سین" در آن تصور شود! (دقتتان را بیشتر کنید!)

4.   با توجه به اینکه نوروز از اوغوز گرفته شده است، احتمال این مسئله خیلی خیلی خیلی ... بیشتر می شود که چیزهایی هم که به آن مربوط هستند، از آذربایجان و زبان اصیل و زیبای ترکی سرچشمه گرفته و به زبانهای دیگر رفته است که در نتیجه ی تشابه دو مثلث (!)، اضلاع متناظر متناسب بوده و هفت سین از همان "برکتلردن یئددی سین قویماق" گرفته شده باشد.

5.   توجیه تخم مرغ و رنگی شدن آن و البته آینه و قرآن و ماهی و آب در سفره ی هفت سین، اصلاً با کلمات هفت سین جور در نمی آید که نه تنها، اولشان با "س" شروع نمی شود، اصلاً حرف "س" درون آنها به کار نرفته است! پس از این به بعد یادتان باشد که سفره ی هفت سین نداریم. بلکه آن از همان "برکتلردن یئددی سین قویماق" است که دزدیده شده است! و می دانیم که دزدی چه کلمه باشد چه خانه و چه پول و ماشین و ... ، گناه است و زشت کاری بُوَد! پس سعی کنید شما در این گناه، دست نداشته باشید و قسمتی از این گناه را هم برعهده نگیرید.
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.