سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید. وب سایت اطلاع رسانی روستای منامن www.manaman.ir - کد قالب ماه محرم منامن
منوی اصلی وب سایت منامن
نویسندگان وب سایت منامن
دوستان وب سایت منامن
صفحات جانبی وب سایت منامن
آرشیو وب سایت منامن
منوی اضافه منامن
  شهدای منامن این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند manaman755@gail.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود .
 • به وبسایت منامن خوش امدید قدم رنجه فرمودید راستی نظر یادت نره
آمار و اطلاعات وب سایت منامن
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی منامن :
قدرت گرفته ازسایت منامن : تم کده !
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><!--قالب 008162747-->
<title>[cb:blog_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan]&nbsp; - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]"><script type="text/javascript" >var url = "[cb:blog_full_address]"</script>
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">

<!-- MM MM
M M
MMM MMMMMM MMMMMM MMM MMM M MM MM MMM M MMM M MM MMMM MMM MMM M
M M M M M M M M M MMMMM M MM M M M M M MM M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M M M M MMMM M MMMMM M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M M M M M MMMMMMM MMMM MMMMMM MMMMM MMMM MMMMM M MMMM MMM MMMMMMM
M
MMM

--><link href="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/css/chopslider.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/css/fractionslider.css" type="text/css" media="screen"/>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/js/jquery.id.chopslider-2.2.0.free.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/js/jquery.id.cstransitions-1.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/js/main.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/js/008162747.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://m-qaleb.com/Templates/personal/notebook/2fereshte/js/jquery.marquee.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/js/jquery.vticker-min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>


<div align="center">

<div id="main-container">
<div id="top-menu">
<div class="homelink"><a href="[cb:blog_full_address]" title="صفحه نخست"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
<div class="emaillink"><a href="mailto:[cb:blog_email]" title="ایمیل مدیر"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div><div class="designlink"><a href="http://m-qaleb.com" title="irannaghsh" target="blank"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
<div class="profilelink"><a href="[cb:blog_atom_href]" title="آتوم" target="blank"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
<div class="rsslink"><a href="[cb:blog_rss_href]" title="فید" target="blank"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
<div class="archivelink"><a href="[cb:blog_full_address]/post/list" title="آرشیو مطالب" target="blank"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
<div class="mobilelink"><a href="/m" title="نسخه موبایل" target="blank"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
<div class="contactlink"><a href="[cb:blog_contact_href]" title="ارتباط با ما" target="blank"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/spacer.gif"></a></div>
</div>
</div>
<div id="back-shadow">
<div align="center">

<div class=Back>
<div id="Header"><div id="blogtitle"><a href="[cb:blog_full_address]">[cb:blog_page_title]</a></div></div>

<div id="wrapper">

<table border="0" width="1024" cellspacing="0" cellpadding="0" >


<tr>
<td width="500" valign="top" colspan="2">

<div id="big-slider">
<div class="wrapper">

<a id="slide-next" href="#"></a>
<a id="slide-prev" href="#"></a>
<div id="slider">
<div class="slide cs-activeSlide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic1.jpg" alt="photo #1" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic2.jpg" alt="photo #2" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic3.jpg" alt="photo #3" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic4.jpg" alt="photo #4" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic5.jpg" alt="photo #5" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic6.jpg" alt="photo #6" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic7.jpg" alt="photo #7" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #1" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #2" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #3" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #4" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #5" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #6" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #7" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #4" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #5" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #6" /> </div>
<div class="slide"> <img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/slideshow/slide_images/pic8.jpg" alt="photo #7" /> </div>


</div>
<div class="pagination">
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>
<span class="slider-pagination"></span>

</div>
<div class="slide-descriptions">
<div class="sl-descr">
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است


</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>

<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</div>
<div class="sl-descr">Sunset on Koh Phangan island</div>
<div class="sl-descr">Shortly before sunset</div>
<div class="sl-descr">Good sculpture on Koh Samui island</div>
<div class="sl-descr">That is such cute barmaid you can see here</div>
</div>
<div class="caption"></div>

<div class="bluebottom"></div>


</div>
</td>
<td width="524" valign="top">
<div id="mainnews">
<ul id="marquee1" class="marquee">
<li>[cb:blog_slogan]</li>
<li>فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را حضور تمام شیعیان جهان تعزیت و تسلیت عرض می نماییم....ایران نقش</li>
<li style="color:#F4F2f3">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ </li>
<li style="color:#00ffff">لطفا جمله های مورد نظر خودتان را جایگزین بفرمایید. </li>
<li style="color:#00ffff"> می توانید به تعداد جمله ها اضافه نموده و یا تعداد جمله های مورد نظر را کمتر نمایید. </li>
<li style="color:#8FC635">همچنین طولانی بودن جملات در این بخش محدودیتی نداشته و اسکرول مربوطه بصورت خودکار جملات را بگردش خواهد گذاشت. </li>
</ul>


</div>

<div class="cn_wrapper">

<div id="cn_preview" class="cn_preview"><cb:block_blog_recent_post>
<div class="cn_content" style="top:5px;">
<img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop1.jpg" alt=""/>
<p>
<div class="moduletable">
<div id="news-container">
<ul>
<cb:loop_blog_recent_post><li>
<div>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]" title="( [cb:blog_recent_post_date] )">[cb:blog_recent_post_text]</a>
</div>
</li></cb:loop_blog_recent_post>
</ul>
</div></div>
<a href="[cb:blog_full_address]/post/list" target="_blank" class="cn_more">لیست تماتم مطالب</a>
</p>
</div>
</cb:block_blog_recent_post>


<div class="cn_content">

<img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop2.jpg" alt=""/>

<p><cb:block_blog_category>
<div class="moduletable">


<div id="news-container2">

<ul>
<cb:loop_blog_category> <li>
<div>
<a class="tip" href="href="[cb:blog_category_href]" title="( [cb:blog_category_post_count] )">[cb:blog_category_name]</a>
</div>
</li></cb:loop_blog_category>

</ul>
</div></div>
</cb:block_blog_category>
<a href="#" target="_blank" class="cn_more"></a>
</p>

</div>


<div class="cn_content">
<img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop3.jpg" alt=""/>
<p>
<div class="moduletable">

<div id="news-container3">
<cb:block_blog_archive><ul>
<cb:loop_blog_archive> <li>

<div>
<a href="[cb:blog_archive_href]" >[cb:blog_archive_text]</a>
</div>
</li>
</cb:loop_blog_archive>
</ul></cb:block_blog_archive>
</div></div>
<a href="[cb:blog_archive_full_list_href]" target="_blank" class="cn_more">نمایش تمام مطالب</a>

</p>

</div>
<div class="cn_content">
<img src="http://&#109;&#45;&#113;&#97;&#108;&#101;&#98&#46;&#99;&#111;&#109;/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop6.jpg" alt=""/>


<ul id="ticker_02" class="ticker">
<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>إنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَیکم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکم فَلا تَمَلُّوا النِّعَمَ </p>
نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است، از این نعمت افسرده و بیزار نباشید
<br>
<span>(نزهه الناظر،ص 81)</span>

</li>


<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>لاتـَرفع حــاجَتَک إلاّ إلـى أحـَدٍ ثَلاثة: إلـى ذِى دیـنٍ، اَو مُــرُوّة اَو حَسَب </p>
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.
<br>
<span>(تحف العقول ، ص 247)</span>

</li>


<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>فَإنی لا أَرَی المَوتَ إلَّا السَّعادَةَ وَ الحَیاة مَعَ الظّالِمینَ إلّا بَرماًی </p>
به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی دانم.
<br>
<span>(تحف العقول ، ص 245)</span>

</li>

<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>مُجالَسَةِ أهلِ الدِنَاءَة شَر، وَ مُجَالَسَةِ أَهلِ الفُسُوقِ ریبَة</p>
همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است
<br>
<span>(بحارالانوار، ج75، ص 122)</span>

</li>

<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>لا یأمَن یومَ القیامَةِ إلاّ مَن خافَ الله فِی الدُّنیا </p>
کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت
<br>
<span>(مناقب ابن شهر آشوب ج/4 ص/ 69) (بحار الانوار، ج 44، ص 192 )</span>

</li>

<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>من دلائل العالم إنتقادة لحدیثه و علمه بحقائق فنون النظر.</p>
از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است .
<br>
<span>(بحارالانوار،ج75،ص119)</span>

</li>

<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>مَن حاوَلَ اَمراً بمَعصِیَةِ اللهِ کانَ اَفوَتَ لِما یَرجُو وَاَسرَعَ لِمَجئ ما یَحذَرُ
</p>
آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
<br>
<span>(الکافی،ج2،ص373)(الکافی،ج4،ص117)</span>

</li>

<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>إنَّ شِیعَتَنا مَن سَلمَت قُلُوبُهُم مٍن کلِّ غَشٍّ وَ غِلٍّ وَ دَغَلٍ </p>
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است
<br>
<span>
(التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیه السلام ص309)
</span>

</li>


<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>لاأفلَحَ قـَومٌ اشتَـروا مَـرضـاتِ المَخلـُوق بسَخَطِ الخـالِق </p>
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.
<br>
<span>
(بحارالانوار،ج 44،ص383)

</span>

</li>

<li><b>امام حسین علیه السلام فرمودند: </b>
<p>أیما اثنَین جَرى بینهما کلام فطلب أحدهما رضَـى الاخر کانَ سابقة الىَ الجنّة </p>
هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.
<br>
<span>
(کشف الغمة فی معرفة الائمه ج 2،ص 33)
</span>

</li>


</ul>

<a href="http://&#109;&#45;&#113;&#97;&#108;&#101;&#98&#46;&#99;&#111;&#109;/" target="_blank" class="cn_more">جعبه حدیث</a>
</div>


<div class="cn_content">
<img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop5.jpg" alt=""/>
<h1> <script language="JavaScript" src="http://www.m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162737/js/calendar.js" type="text/javascript"></script>
</h1>

<b>

<!-- Begin moharram Code -->

<script language="JavaScript">
TargetDate = "11/5/2013 00:00:00 ";
BackColor = "";ForeColor = "";
CountActive = true;
DisplayFormat = " تا آغاز محرم %%D%% روز و %%H%% ساعت و %%M%% دقیقه و %%S%% ثانیه زمان مانده است";
FinishMessage = "ایام اشک ،ایام محرم حسینی بر شما تسلیت باد. ";
</script>

<script type="text/javascript" language="javascript" >
/*
Author: irannaghsh
Editor: irannaghsh
Site: http://m-qaleb.com

********************************************************
*/
function calcage(secs, num1, num2) {
s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();
if (s.length < 2)
s = "0" + s;
return "<b>" + s + "</b>";
}

function CountBack(secs) {
if (secs < 0) {
document.getElementById("cntdwn").innerHTML = FinishMessage;
return;
}
DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%D%%/g,calcage(secs,86400,100000));
DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%H%%/g, calcage(secs,3600,24));
DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, calcage(secs,60,60));
DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%S%%/g, calcage(secs,1,60));

document.getElementById("cntdwn").innerHTML = DisplayStr;
if (CountActive)
setTimeout("CountBack(" + (secs-1) + ")", 990);
}

function putspan(backcolor, forecolor) {
document.write("<span id='cntdwn' style='background-color:" + backcolor +
"; color:" + forecolor + "'></span>");
}

if (typeof(BackColor)=="undefined")
BackColor = "blue";
if (typeof(ForeColor)=="undefined")
ForeColor= "red";
//if (typeof(TargetDate)=="undefined")
TargetDate = "11/5/2013 00:00:00";
if (typeof(DisplayFormat)=="undefined")
DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
if (typeof(CountActive)=="undefined")
CountActive = true;
if (typeof(FinishMessage)=="undefined")
FinishMessage = "";
putspan(BackColor, ForeColor);
var dthen = new Date(TargetDate);
var dnow = new Date();
ddiff = new Date(dthen-dnow);
gsecs = Math.floor(ddiff.valueOf()/1000);
CountBack(gsecs);
</script>
<!-- End moharram Code -->
<br>
</b>

<center>

<object type="application/x-shockwave-flash" height="155" width="213" data="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/clock.swf"">
<param name="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/clock.swf"" />
<param name="wmode" value="transparent" />

<param name="flashvars" value="&Image_URL=http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/clock-bg.jpg&" />

</object>

</center>
</div>


<div class="cn_content">
<img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop4.jpg" alt=""/>
<cb:block_author> <p>

<div class="moduletable">

<div id="news-container6">
<ul>
<cb:loop_author><li>

<div>
<a title="[cb:author_post_count]" href="[cb:author_href]">[cb:author_name] </a>
</div>
</li>
</cb:loop_author>
</ul>
</div></div>

</p></cb:block_author>
<a href="[cb:blog_author_link]" target="_blank" class="cn_more">پروفایل مدیر</a>
</div><div class="cn_content"><p>
<center>
<!-- آغاز کدهای نوا-->


<center><script language="JavaScript" src="http://irannaghsh.com/sound/ashora/ziarateashora/mansoori.js"></script></center>
<!-- پایان کدهای نوا-->
</center>
کدهای آهنگ مورد نظرتان را جایگزین نمایید
</p>
<a href="http://m-qaleb.persiangig.com/audio/nouhe/ali-akbari/ali-akbari.swf" target="_blank" class="cn_more">Read fullscreen</a>
</div>
<div class="cn_content">
<img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/religion/008162747/images/sidetop3.jpg" alt=""/>
<p>
<div class="moduletable">

<div id="news-container4">
<ul>
<li><div><a href="http://www.aqr.ir/" target="blank">آستان قدس رضوی</a></div></li>
<li><div><a href="http://www.mahdiehtehran.ir/" target="blank">مهدیه تهران </a></div></li>
<li><div><a href="http://www.masoumeh.com/" target="blank">پایگاه حضرت معصومه علیه السلام</a></div></li>
<li><div><a href="http://www.khamenei.ir/" target="blank"> دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای</a></div></li>
<li><div><a href="http://www.irib.ir/" target="blank">صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران</a></div></li>
<li><div><a href="http://www.iict.ac.ir/" target="blank"> پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</a></div></li>
<li><div><a href="http://www.farhang.gov.ir/" target="blank">وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی</a></div></li>
<li><div><a href="http://mohammad1412.mihanblog.com/" target="blank">مقام معظم رهبری</a></div></li>
<li><div><a href="http://dic.abadis.net/" target="blank">دیکشنری آنلاین آبادایس</a></div></li>
</ul>
</div></div>

<a href="http://m-qaleb.com" target="_blank" class="cn_more">ایران نقش</a>
</p>

</div>

</div><div id="cn_list" class="cn_list">
<div class="cn_page" style="display:block;">
<div class="cn_item selected">
<h2 >آخرین مطالب</h2>
<h2 style="border:0">Recent Posts</h2>
</div>
<div class="cn_item">
<h2>موضوع مطالب</h2>
<h2 style="border:0">Blog Categories</h2>
</div>
<div class="cn_item">
<h2>آرشیو مطالب</h2>
<h2 style="border:0">Montly Archive</h2>
</div>
<div class="cn_item">
<h2>حدیث از امام حسین (ع)</h2>
<h2 style="border:0">Words of Imam Hussein</h2>
</div>
</div>
<div class="cn_page">
<div class="cn_item">
<h2>لحظه شمار </h2>
<h2 style="border:0">calendar</h2>
</div>
<div class="cn_item">
<h2>نویسندگان</h2>
<h2 style="border:0">Authors in this site</h2>
</div>
<div class="cn_item">
<h2>نوای سایت</h2>
<h2 style="border:0">site song - ali akbari</h2>
</div>
<div class="cn_item">
<h2>لینکهای مفید</h2>

</div>
</div>

<div class="cn_nav">
<a id="cn_prev" class="cn_prev disabled"></a>
<a id="cn_next" class="cn_next"></a>
</div>
</div>
</div></div>
</td>


</tr>
</table>
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" >
<tr>


<td width="220" valign="top">

<div id=left-sidebar>
<div class="clear-sideleft"></div><cb:block_link>

<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><cb:loop_link><div class=li-Sid>
<a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link><div class=li-Sid>
<a class="tip" target="_blank" href="http://www. http://m-qaleb.com" title="ایران نقش - طراحی قالب وبلاگهای پارسی">ایران نقش</a></div> <div class="li-Sid"><a href="[cb:link_full_list_href]"><span>لیست لینک ها</span></a></div> </div>
<div class=sidebar-bottom></div>
</cb:block_link>
<cb:block_extrapage>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>صفحات</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><cb:loop_extrapage> <div class=li-Sid>
<a href="[cb:extrapage_href]" target="_blank">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage> </div>
<div class=sidebar-bottom></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_stat>

<div class="sidebar-top"><div class="sidebar-top-txt">
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=sidebar-bg>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
<div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></div>
<div class="sidebar-bottom"></div>
</cb:block_stat>


<cb:block_linkdaily>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><cb:loop_linkdaily> <div class=li-Sid>
<a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily> <div class=li-Sid>
<a class="tip" target="_blank" title="m-qaleb.com" href="http://m-qaleb.com">ایران نقش</a></div><div class="li-Sid"><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]" title="لیست لینک ها">لیست لینک ها</a></div><center><a href="[cb:linkdaily_new_href]">+ ارسال لینک</a></center></div>
<div class=sidebar-bottom></div>
</cb:block_linkdaily>
<div class="clear-block"></div>
</div>
</td>


<td width="584" valign="top">

<div align="center"><div class="clear-post"></div>


<div id="post">

<cb:block_post>
<cb:loop_post>


<div class=post-top>
<div class="post-top2" valign="top"><div class=post-top2-text>
<a href="[cb:post_href]" title="[cb:post_title]">[cb:post_title]</a>
</div></div></div>


<div class=entry>
<div class=entry2>
[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]</br><div class="blogtages">

<cb:block_post_category>
طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a class="tip" href="[cb:post_category_href]" title="[cb:post_category_name]" >
[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category></cb:block_post_category><br>
<cb:block_post_tag>
برچسب ها:
<cb:loop_post_tag>
<a class="tip" href="[cb:post_tag_href]" title="[cb:post_tag_name]" >[cb:post_tag_name]</a>،
</cb:loop_post_tag>

<br></cb:block_post_tag>
<cb:block_post_related_link>
دنبالک ها:
<cb:loop_post_related_link>
<a class="tip" href="[cb:post_related_link_href]" title="[cb:post_related_link_name]" target="_blank">
[cb:post_related_link_name]</a>،
</cb:loop_post_related_link>

</cb:block_post_related_link>
</div>
</div></div>
<div class="post-bottom" style="height:auto;">

[cb:post_create_time] - [cb:post_create_date] &nbsp; | &nbsp;

نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a>

&nbsp; | نظر: (<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_count]</a>)

</div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>
<cb:block_general_list><center>
<div class=post-top>

<div class="post-top2" valign="top"><div class=post-top2-text> <a href="#">آرشیو تمام مطالب این سایت</a></div></div></div>
<div class=entry><div class=entry2><div class="screen">
<cb:loop_general_list>&raquo; &nbsp;<a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list>
</div></div></div>
<div class=post-bottom></div></center></cb:block_general_list>


<cb:block_pages>

<div id="pages-pn">


<ul>


<li><a href="#">کل صفحات : [cb:pages_total]</a></li>

<cb:loop_pages>


<li> <a href="[cb:pages_href]">
[cb:pages_no]</a></li> </cb:loop_pages>

</ul>

</div></cb:block_pages>
<div class="clear-block"></div>

</div> </div>
</td>

<td width="220" valign="top">

<div class="users-on"><script src="http://m-qaleb.com/M-QaLeB/blogfa/footer.js" type="text/javascript"></script></div>
<div id=right-sidebar>
<div class="clear-sideright"></div>

<div class=sidebar-top><div class=sidebar-top-txt>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=sidebar-bg> <div class=li-Sid2>
<div style="text-align:center;">[cb:blog_logo]</div>
<br>[cb:blog_description]</div></div>
<div class=sidebar-bottom></div>

<cb:block_blog_tag_cloud>

<div class="sidebar-top"><div class="sidebar-top-txt">
<b>ابر برچسب ها</b></div></div>
<div class=sidebar-bg>
<cb:loop_blog_tag_cloud><div class=li-Sid><a class="tip" title="[cb:blog_tag_cloud_text]" href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text]</a></div> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
<div class="sidebar-bottom"></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>


<cb:block_poll>
<div class="sidebar-top"><div class="sidebar-top-txt">
<b>نظرسنجی</b></div></div>
<div class=sidebar-bg>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]</div>
<cb:loop_poll>
<div class=li-Sid2>[cb:poll_answer]</div>
</cb:loop_poll>
<br><center><input style="padding:2px 7px" type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/></center></div>
<div class="sidebar-bottom"></div>
</cb:block_poll><div class=sidebar-top><div class=sidebar-top-txt>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><div class=li-Sid2>
<center>
[cb:blog_script]</center></div></div>
<div class=sidebar-bottom></div>
<div class="clear-block"></div>
</div>
</td></tr></table>

<div class="clear-page"></div>
<center>
<p>طراحی پوسته از : &nbsp; <a href="http://www.m-qaleb.com"target="_blank" >ایران نقش </a></p> Copyright © 1997-<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--- Hide from old browsers
document.write(y0);
// end hiding ---></SCRIPT> <br>تمام حقوق سایت متعلق به :&nbsp;<a class="tip" href="/"target="_blank" >[cb:blog_page_title]</a>&nbsp;می باشد
</center>
<br>
<div align="center" style="width:1024px;"><div class="bottom-shaddow"></div></div>

</div></div>
</div>
</div>
</body></html>
شهدای روستای منامن سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.لطفا جهت پیشرفت سایت نظر بگذارید و به وبلاگ های دیگه خودم که در اینجا لینک شده هم سر بزنید... این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهاروستای مــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن ایجاد شده است مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود :
معمولی متوسط بزرگ خیلی بزرگ
پیوندهای روزانه وب سایت منامن
نظر سنجی وب سایت منامن
ابر برچسب های وب سایت منامن
این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند manaman755@gmail.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود .
پشتیبانی
سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.لطفا جهت پیشرفت سایت نظر بگذارید و به وبلاگ های دیگه خودم که در اینجا لینک شده هم سر بزنید... این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهاروستای مــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن ایجاد شده است مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود -----------------------------

زیر باران

---------------------------------------- کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
--------------------------------------------------------
Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب
-------------------------------- ---------------------------------------------------------

کدهای رایگان وبلاگ

------------------------------کد پیغام خوش آمدگویی

 • لیزر
 • --------------------------------- کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک

  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  --------------------------------------

  ابزار وبمستر

  ------------------------------------------------ -----------------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  ------------------------------------------------------

  ابزار وبمستر

  -------------------------------------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  -------------------------------------------

  ابزار وبمستر

  ---------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  ---------------------

  هدایت به بالای

  قالب وبلاگ

  کدهای رایگان وبلاگ

  زیر باران