دارندگان مدرک کارشناسی

 

دارندگان مدرک کارشناسی

ردیف

نام خانوادگی

نام

رشته تحصیلی

1

انامی منامن

پرویز

عمران

2

حکمتی منامن

اسماعیل

ادبیات

3

شاد منامن

حمید

زیست شناسی

4

نریمانی منامن

علی محمد

تربیت بدنی

5

شکاری منامن

مجتبی

ادبیات

6

سلیمانی منامن

صداقت

الهیات

7

مهری منامن

حافظ

ریاضی

8

مهری منامن

خیام

کامپیوتر

9

طاهری منامن

علی

روانشناسی

10

ساقی منامن

نقی

علوم سیاسی

11

حاتمی منامن

فردوس

الهیات

12

غلامی منامن

نعمت

الهیات

13

علیزاده منامن

علی

مدیریت بازرگانی

14

یوسفی منامن

التماس

علوم قرآنی

15

مروتی منامن

ادیب

ریاضی

16

شاد منامن

مسعود

بهداشت

17

شاد منامن

حسین

کامپیوتر

18

عبادی منامن

هادی

مدیریت

19

عبادی منامن

رایت

ادبیات

20

شاد منامن

سعید

مهندسی آبیاری

54

شاد منامن

سمیه

مدیریت بازرگانی

22

مروتی منامن

غفار

علوم تجربی

23

درخشان منامن

سعید

ریاضی

24

درخشان منامن

محسن

محیط زیست

25

سعادتی منامن

محسن

حسابداری

26

سعادتی منامن

حمید

کشاورزی

27

نظر زاده منامن

نعمت

زمین شناسی

28

درخشان منامن

غفور

مهندسی نفت

29

عطایی منامن

ذکریا

علوم تربیتی

30

حقوردی منامن

منوچهر

دامپروری

31

شاد منامن

علی

دامپروری

32

عزیزی منامن

افتخار

عمران

33

ساقی منامن

زهرا

مدیریت بازرگانی

34

عطایی منامن

رقیه

حقوق

35

درخشان منامن

کبری

جغرافیا

36

عظیمی منامن

سجاد

مدیریت بازرگانی

37

عظیمی منامن

سهیلا

مدیریت بازرگانی

38

عظیمی منامن

رقیه

مدیریت بازرگانی

39

حقوردی منامن

تقی

مدیریت دولتی

40

بختیاری منامن

علی

ریاضی

41

بختیاری منامن

حیدر

کامپیوتر

42

شاد منامن

خدیجه

پرستاری

43

درخشان منامن

صغری

حسابداری

44

شاد منامن

زهرا

روانشناسی

45

شاد منامن

زهرا

کامپیوتر

46

حسن زاده منامن

حسین

برق

47

حسن زاده منامن

غلام حسین

برق

48

حاتمی منامن

محمد

کشاورزی

49

شاد منامن

فاطمه

کشاورزی

50

درخشان منامن

مهسا

کامپیوتر

51

درخشان منامن

مهناز

ادبیات عرب

52

شکاری منامن

مجتبی

ادبیات فارسی

53

شاد منامن

سمیه

بهداشت

54

سعادتی منامن

مهدی

مدیریت دولتی

55

سعادتی منامن

رضا

حسابداری

56

درخشان منامن

اکبر

تربیت بدنی

57

بابایی منامن

محمد

جغرافیا

58

حاتمی منامن

مهدی

فوریتهای پزشکی

59

حاتمی منامن

رقیه

محیط زیست

60

حاتمی منامن

فاطمه

محیط زیست

61

حاتمی منامن

محمد

روانشناسی

62

حاتمی منامن

محمد

حسابداری

63

حاتمی منامن

رقیه

نقشه کشی

 


ردیف

نام خانوادگی

نام

رشته تحصیلی

64

ابراهیمی منامن

محمد

حسابداری

65

عزیزی منامن

علی

علوم اجتمای

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12ا

13
14

ی15
16
17
18
19
20
54
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.