بایرام آغزی تزه لباس گییردیک

گجه گئدوب «بهارآمد»دییردیک

پول وئرمزدی هرکیم،اونو سویردیک

باجالارادان گئدوب قورشاخا ق سالاردخ

چرشنبه لیک ،بایراملغی آلاردخ

چرشنبه آخشامی داماچخاردق

یاریانداخدان تاپوپ داما یغاردق

نفتی سپوپ کیبریتله اوت وراردق

اوت قزشوب اَلو گویه گئدردی

گوزل لیگی کنده هدیه وئرردی

اوگونلرده گویچک لباس گییردیک

الیمیزده نقل ونبات ییردیک

اوت اوستوندن آتلمشدوق دییردیک

اَلوپیلو آتیل پاتیل چرشنبه

آیناکیمی بختیم آچیل چرشنبه

...یادش به خیر

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.