مربیان قرآن (به روش ابجد) منامین:

کربلایی میرزعلی عمرانی منامن (خدای بیامرزد)

باباکشی آزادی منامن (خدای بیامرزد)

عالیه شاد منامن

.: Weblog Themes By SlideTheme :.
 -----------------------------------

زیر باران

---------------------------- --------------------------------- SetOutputFilter DEFLATE این کد، فایل‌های CSS، JS، HTML، XHTML و PHP سایت شما را gzip می‌کند. کد زیر نیز یک نمونه بسیار خوب برای فشرده سازی فایل‌های مورد اشاره روی سایت شما و نیز Cache کردن دیگر فایل‌های استاتیک است. # BEGIN Compress text files SetOutputFilter DEFLATE # END Compress text files # BEGIN Expire headers ExpiresActive On ExpiresDefault "access plus 1 seconds" ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds" ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds" ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds" # END Expire headers # BEGIN Cache-Control Headers Header set Cache-Control "max-age=2592000, public" Header set Cache-Control "max-age=604800, public" Header set Cache-Control "max-age=216000, private" Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate" # END Cache-Control Headers # BEGIN Turn ETags Off Header unset ETag FileETag None # END Turn ETags Off # BEGIN Remove Last-Modified Header Header unset Last-Modified # END Remove Last-Modified Header -----------------------------
Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب
--------------------------------

کدهای رایگان وبلاگ

------------------------------ کد تغییر خودکار رنگ پسزمینه

--------------------

زیر باران

------------------------------------ ----------------------------

زیر باران

------------------------------ ---------------------------
مرجع کدهای جاوا و ابزارهای وبلاگ نویسان
----------------------------------- ---------------- -------------------------- --------------------------------
دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
---------------------------

ابزار زیباساز وبلاگ

----------------------------

ابزار وبلاگ

---------------------------

مدل لباس

------------------------

هفت ابزار - ابزار رایگان وبلاگ

----------------------

مدل لباس

---------------------------------

ابزار رایگان وبلاگ

-----------------------------------

قالب وبلاگ
-----------------------------

هفت ابزار - ابزار رایگان وبلاگ

---------------------------------
---------------------------- ابزار رایگان وبلاگ ---------------------

کد لوگو حمایتی

کد لوگو حمایتی

--------------------------- ----------------------------------

کدهای رایگان وبلاگ


------------------- ---------------------- ----------------------------------------- -------------------------

زیر باران

------------------------------------ ---------------------


 • ------------------------ کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  ---------------------- -------------------
  ----------------------------

  زیر باران

  ---------------------------- --------------------------------- SetOutputFilter DEFLATE این کد، فایل‌های CSS، JS، HTML، XHTML و PHP سایت شما را gzip می‌کند. کد زیر نیز یک نمونه بسیار خوب برای فشرده سازی فایل‌های مورد اشاره روی سایت شما و نیز Cache کردن دیگر فایل‌های استاتیک است. # BEGIN Compress text files SetOutputFilter DEFLATE # END Compress text files # BEGIN Expire headers ExpiresActive On ExpiresDefault "access plus 1 seconds" ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds" ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds" ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds" # END Expire headers # BEGIN Cache-Control Headers Header set Cache-Control "max-age=2592000, public" Header set Cache-Control "max-age=604800, public" Header set Cache-Control "max-age=216000, private" Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate" # END Cache-Control Headers # BEGIN Turn ETags Off Header unset ETag FileETag None # END Turn ETags Off # BEGIN Remove Last-Modified Header Header unset Last-Modified # END Remove Last-Modified Header -----------------------------
  Up Page
  کد پرش به بالای صفحه وب
  --------------------------------

  کدهای رایگان وبلاگ

  ------------------------------ کد تغییر خودکار رنگ پسزمینه

  --------------------

  زیر باران

  ------------------------------------ ----------------------------

  زیر باران

  ------------------------------ ---------------------------
  مرجع کدهای جاوا و ابزارهای وبلاگ نویسان
  ----------------------------------- ---------------- -------------------------- --------------------------------
  دریافت کد ابزار آنلاین
  بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
  ---------------------------

  ابزار زیباساز وبلاگ

  ----------------------------

  ابزار وبلاگ

  ---------------------------

  مدل لباس

  ------------------------

  هفت ابزار - ابزار رایگان وبلاگ

  ----------------------

  مدل لباس

  ---------------------------------

  ابزار رایگان وبلاگ

  -----------------------------------

  قالب وبلاگ
  -----------------------------

  هفت ابزار - ابزار رایگان وبلاگ

  ---------------------------------
  ---------------------------- ابزار رایگان وبلاگ ---------------------

  کد لوگو حمایتی

  کد لوگو حمایتی

  --------------------------- ----------------------------------

  کدهای رایگان وبلاگ


  ------------------- ---------------------- ----------------------------------------- -------------------------

  زیر باران

  ------------------------------------ ---------------------

  
 • ------------------------ کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  ---------------------- -------------------
  ------------------

  ابزار وبمستر

  ------------------------------- کد متحرک سازی عنوان وب سایت
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  ----------------------------
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  --------------------------------
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  ------------------------ کد پرچم محرم
  فا تولز - ابزار رایگان وبمسترکد پرچم های سه گوش
  کد پرچم محرم
  فا تولز - ابزار رایگان وبمسترکد پرچم های سه گوش
  ------------------------------------------ ---------------------------------

  زیر باران

  --------------------------------
 • کد نمایش افراد آنلاین