سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید. وب سایت اطلاع رسانی روستای منامن www.manaman.ir - قالب سه ستونی پیام منامن
منوی اصلی وب سایت منامن
نویسندگان وب سایت منامن
دوستان وب سایت منامن
صفحات جانبی وب سایت منامن
آرشیو وب سایت منامن
منوی اضافه منامن
  شهدای منامن این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند manaman755@gail.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود .
 • به وبسایت منامن خوش امدید قدم رنجه فرمودید راستی نظر یادت نره
آمار و اطلاعات وب سایت منامن
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی منامن :
قدرت گرفته ازسایت منامن : تم کده !
<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_title] - [cb:blog_description] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_title],[cb:blog_address],[cb:blog_meta_description], Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, pichak">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]">
<link href="http://template.pichak.net/pichak/05/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<div style="display:none"><a href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a>
<a href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div>
</head>

<body>
<div align="center">
    <table border="0" width="983" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td colspan="3" class=top>
            
<div class=titr><br>[cb:blog_title]</div><div style="width:100%;height:23;float:right">&nbsp;</div>
            <div class=des>[cb:blog_slogan]</div>
            <div class=top-pichak>
<div style="float:right;width:780;direction:rtl">
<div style="width:20;height:20;float:right"></div>
<a href="/">صفحه اول</a>
<a href="/post/list">آرشیو مطالب</a>
<a href="mailto:[cb:blog_email]">پست الكترونیك</a>
<a href="[cb:blog_contact_href]" title="تماس با مدیران ">
          تماس با ما</a>
<a target="_blank" href="http://template.pichak.net">قالب وبلاگ</a>
<a href="[cb:blog_rss_href]" title="RSS">RSS 2.0</a>
</div>

<form method="Get" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="[cb:blog_address].mihanblog.com" type="hidden">
<input type="text" name="q" size="22" class=txt>&nbsp;<input type="submit" value=" " class=but>
</form>

</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="210" valign="top">
           
            <cb:block_author><div class=menul>
            <div class=tmenu >
            <div class="tmenu2">
            <b>نویسندگان</b></div></div>
            <div class=xmenu><cb:loop_author><div class=menu-txt>
                [cb:author_photo_small]  <a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]</a></div></cb:loop_author></div>
            </div><div class=s></div></cb:block_author>

            <cb:block_poll><div class=menul id=xx>
            <div class="tmenu x6">
            <div class=tmenu2>
            <b>نظر سنجی</b></div></div>
            <div class=xmenu><div class=menu-txt>
                [cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
            <div class=s></div></div></cb:block_poll>

            <cb:block_link>
            <div class=menul>
            <div class="tmenu x3">
            <div class=tmenu2>
            <b>پیوند ها</b></div></div>
            <div class=xmenu><cb:loop_link><div class=menu-txt>
                <a target="_blank" href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>
                <div class=menu-txt>
                <a target="_blank" href="http://template.pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><div class=menu-txt>
                <a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب بلاگفا</a></div><div class=menu-txt>
                <a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه پیوندها</b></a></div>
                </div>
            </div><div class=s></div>
</cb:block_link>
           
            <cb:block_extrapage>
            <div class=menul id=xx>
            <div class="tmenu x4">
            <div class=tmenu2>
            <b>صفحات جانبی</b></div></div>
            <div class=xmenu><cb:loop_extrapage><div class=menu-txt>
                <a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage>
                </div>
            <div class=s></div></div>
</cb:block_extrapage>

            <cb:block_blog_tag_cloud>
            <div class=menul>
            <div class="tmenu x1">
            <div class=tmenu2>
            <b>ابر برچسب ها</b></div></div>
            <div class=xmenu><div class=menu-txt2><cb:loop_blog_tag_cloud>
                <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
        [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
                </div>
            </div><div class=s></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

           
<cb:block_linkdaily>
            <div class=menul>
            <div class="tmenu x2">
            <div class=tmenu2>
            <b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
            <div class=xmenu><cb:loop_linkdaily> <div class=menu-txt>
                <a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>
<div class=menu-txt>
                <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه پیوندهای روزانه</b></a></div>   
                <div class=menu-txt>
                <a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال پیوند روزانه</b></a></div>               
           
 </div>
            </div>
<div class=s></div></cb:block_linkdaily>

           
</td>
            <td width="563" valign="top">
           
           
            <div align="center">
            <div class=ads><br>وطنم پاره تنم خاك تورا بوسه زنم<br>&nbsp;</div>
            <cb:block_post><cb:loop_post>
            <div class=tpost>
               
                <div class=post33>
                <div class=date>نوشته شده در تاریخ [cb:post_create_date] توسط [cb:post_author_name]</div>
                <div class=nazar>
          <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]" >نظرات ([cb:post_comment_count])</a>
        </div></div>
            <div class=tpost2><br><b><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></b></div></div>
            <div class=post>
            <div class=post2>       
            <div style="float:right">[cb:post_author_photo_big]</div> [cb:post_body1][cb:post_body2]<br>
                <br><b>[cb:post_continue_link]</b>
                <br><br><cb:block_post_category>
            طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
            [cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
                <cb:block_post_tag>
                        برچسب ها:
                        <cb:loop_post_tag>
                            <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
                        </cb:loop_post_tag>
                         &nbsp;
                    <br></cb:block_post_tag>
                    <cb:block_post_related_link>
                        دنبالک ها:
                        <cb:loop_post_related_link>
                            <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
                        [cb:post_related_link_name]</a>،           
                        </cb:loop_post_related_link>
                        &nbsp;
                    <br></cb:block_post_related_link>
               
                </div>
                </div>
            <div class=post3></div>
           
            </cb:loop_post></cb:block_post>
           
            <cb:block_general_list>
            <div class=tpost>
            <div class=post33>
                <div class=date>&nbsp;</div>
                <div class=nazar>
          &nbsp;
        </div></div>
            <div class=tpost2>       
            <b>لیست</b></div></div>
            <div class=post>
            <div class=post2>       
<cb:loop_general_list>
                <a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">
            [cb:general_list_text]</a><br>
            </cb:loop_general_list>
                <br>
                </div>
                </div>
            <div class=post3></div>
           
            </cb:block_general_list>

            <center><b><font color="#FF9933" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://pichak.net"><span style="text-decoration: none">
            <font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#999999"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#e1e1e1"> </font><b>
            <font class=text5 size="1"><font color="#f07e01">Pichak</font></span></a> </font><font color="#FF9933" size="1">:.</font>
            </b><font color="#FF9933"></a></font></center><br><br>
           
            <cb:block_pages><div class=page>
            (تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cb:loop_pages>
            <a href="[cb:pages_href]">
            [cb:pages_no]</a>&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages><br><br></div></cb:block_pages>
            </div>
           
           
                        </td>
            <td width="210" valign="top">
            <div class=menur>
            <div class="tmenu x1">
            <div class=tmenu2>
            <b>درباره وبلاگ</b></div></div>
            <div class=xmenu>  <div class=menu-txt2>
<div style="text-align:center;">[cb:blog_logo]</div>
<br>
[cb:blog_description]</div></div>
            <div class=s></div></div>
           
           
                        <div class=menur>
            <div class="tmenu x2">
            <div class=tmenu2>
            <b>آرشیو مطالب</b></div></div>
            <div class=xmenu>
            <cb:block_blog_archive><cb:loop_blog_archive><div class=menu-txt>
                <a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></div></cb:loop_blog_archive></cb:block_blog_archive></div>
            <div class=s></div></div>

<cb:block_blog_recent_post>

            <div class=menur id="xx">
            <div class=tmenu>
            <div class=tmenu2>
            <b>آخرین مطالب</b></div></div>
            <div class=xmenu>
            <cb:loop_blog_recent_post><div class=menu-txt>
                <a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
                <div class=menu-txt>
                <a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین
            مطالب</b></a></div>
                </div>
            <div class=s></div></div></cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_category>

            <div class=menur>
            <div class=tmenu>
            <div class=tmenu2>
            <b>موضوعات</b></div></div>
            <div class=xmenu><cb:loop_blog_category><div class=menu-txt>
                <a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></div></cb:loop_blog_category></div>
            <div class=s></div></div>
</cb:block_blog_category>
           
<cb:block_stat>
            <div class=menur>
            <div class="tmenu x5">
            <div class=tmenu2>
            <b>آمار سایت</b></div></div>
            <div class=xmenu><div class=menu-txt2>
            بازدیدهای امروز : <span>[cb:stat_today_view]</span> نفر<br>
بازدیدهای دیروز : <span>[cb:stat_yesterday_view]</span> نفر<br>
كل بازدیدها : <span>[cb:stat_total_view]</span> نفر<br>
بازدید این ماه :<span> [cb:stat_this_month_view]</span> نفر<br>
بازدید ماه قبل : <span>[cb:stat_last_month_view]</span> نفر<br>
تعداد نویسندگان : <span>[cb:stat_total_author]</span> عدد<br>
كل مطالب : <span>[cb:stat_total_post]</span> عدد<br>
آخرین بازدید : <span>[cb:stat_last_view_date]</span><br>
آخرین بروز رسانی : <span>[cb:stat_modify_date]</span>
                </div></div></cb:block_stat>
            <div class=s></div></div>

<div id="c" style="text-align:center;width:210;"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#C0C0C0">
[cb:blog_script]</font></div>

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="983" colspan="3" class="ft">
            <div class="bala"><a href="#"><img border="0" src="http://template.pichak.net/pichak/05/g.jpg"></a></div>
            تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |
            طراحی : <a target="_blank" href="http://pichak.net">پیچک</a></td>

        </tr>

    </table></div><div style="display:none"><a href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a><a href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div>

</body>

</html>
--------------------------------
<!-----www.zirebaran.org----->
<head>
<script language="JavaScript1.2">


var message="به سایت منامن خوش امدید قدم رنجه فرمودید راستی نظر یادت نره اااا " //specifys the title
var message=message+" " //gives a pause at the end,1 space=1 speed unit, here I used 10 spaces@150 each = 1.5seconds.
i="0" //declares the variable and sets it to start at 0
var temptitle="" //declares the variable and sets it to have no value yet.
var speed="150" //the delay in milliseconds between letters

function titler(){
if (!document.all&&!document.getElementById)
return
document.title=temptitle+message.charAt(i) //sets the initial title
temptitle=temptitle+message.charAt(i) //increases the title by one letter
i++ //increments the counter
if(i==message.length) //determines the end of the message
{
i="0" //resets the counter at the end of the message
temptitle="" //resets the title to a blank value
}
setTimeout("titler()",speed) //Restarts. Remove line for no-repeat.
}

window.onload=titler
</script>
</head></body>
<p align="center"><a href="http://zirebaran.org">
<font face="Tahoma" size="2">زیر باران</font></a></p>
</html>
-------------------------
<!-----www.zirebaran.org-----><script language="JavaScript">/*<![CDATA[*/

//Modified by Dynamic Drive for NS4, NS6+


//configure refresh interval (in seconds)
var countDownInterval=260;
//configure width of displayed text, in px (applicable only in NS4)
var c_reloadwidth=200

/*]]>*/</script>
<script>/*<![CDATA[*/

var countDownTime=countDownInterval+1;
function countDown(){
countDownTime--;
if (countDownTime <=0){
countDownTime=countDownInterval;
clearTimeout(counter)
window.location.reload()
return
}
if (document.all) //if IE 4+
document.all.countDownText.innerText = countDownTime+" ";
else if (document.getElementById) //else if NS6+
document.getElementById("countDownText").innerHTML=countDownTime+" "
else if (document.layers){ //CHANGE TEXT BELOW TO YOUR OWN
document.c_reload.document.c_reload2.document.write(' <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> این صفحه پس از <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> ثانیه')
document.c_reload.document.c_reload2.document.close()
}
counter=setTimeout("countDown()", 1000);
}

function startit(){
if (document.all||document.getElementById) //CHANGE TEXT BELOW TO YOUR OWN
document.write('<a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> این صفحه پس از<b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> ثانیه')
countDown()
}

if (document.all||document.getElementById)
startit()
else
window.onload=startit

/*]]>*/</script>
شهدای روستای منامن سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.لطفا جهت پیشرفت سایت نظر بگذارید و به وبلاگ های دیگه خودم که در اینجا لینک شده هم سر بزنید... این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهاروستای مــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن ایجاد شده است مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود :
معمولی متوسط بزرگ خیلی بزرگ
پیوندهای روزانه وب سایت منامن
نظر سنجی وب سایت منامن
ابر برچسب های وب سایت منامن
این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند manaman755@gmail.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود .
پشتیبانی
سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.لطفا جهت پیشرفت سایت نظر بگذارید و به وبلاگ های دیگه خودم که در اینجا لینک شده هم سر بزنید... این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهاروستای مــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن ایجاد شده است مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود -----------------------------

زیر باران

---------------------------------------- کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
--------------------------------------------------------
Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب
-------------------------------- ---------------------------------------------------------

کدهای رایگان وبلاگ

------------------------------کد پیغام خوش آمدگویی

 • لیزر
 • --------------------------------- کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک

  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  --------------------------------------

  ابزار وبمستر

  ------------------------------------------------ -----------------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  ------------------------------------------------------

  ابزار وبمستر

  -------------------------------------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  -------------------------------------------

  ابزار وبمستر

  ---------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  ---------------------

  هدایت به بالای

  قالب وبلاگ

  کدهای رایگان وبلاگ

  زیر باران