دانشجویان دانشگاههای ایران زمین

ردیف

نام خانوادگی

نام

رشته تحصیلی

1

مروتی منامن

محمد

حسابداری

2

مروتی منامن

رضا

حقوق

3

مروتی منامن

ابراهیم

معماری

4

علیزاده منامن

عیسی

علوم قرآنی

5

طاهری منامن

پری

پرستاری

6

بختیاری منامن

فاطمه

پرستاری

7

عطایی منامن

سمیه

مدیریت دولتی

8

عطایی منامن

محمد

عمران

9

عمرانی منامن

اکبر

مدیریت دولتی

10

عمرانی منامن

پریسا

مدیریت دولتی

11

عزیزی منامن

الناز

روانشناسی

12

حاتمی منامن

محمد

روانشناسی

13

عمرانی منامن

زهرا

بیمه و امدادگری

14

عطایی منامن

حسین

تکنسین اطاق عمل

15

سلیمانی منامن

محمد

منابع طبیعی-ابخیزداری

16

ساقی منامن

خدیجه

گیاهان داروی

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.