1منامن---------------
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">--------------------------------------------------------------<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider/slide.php?play=1&w=400&h=300&n=12&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1&img1=http://axgig.com/images/73517962548673251948.jpg&tz1=داخل مسجد جامع روستای منامن محرم 1390&img2=http://axgig.com/images/72013049590308926276.jpg&tz2=دسته عزاداری روستای منامن برگشت از مزار شهدای روستای منامن محرم 1390&img3=http://axgig.com/images/67367727535695691489.jpg&tz3=دسته عزاداری روستای منامن محرم 1390&img4=http://axgig.com/images/86601276382484403008.jpg&tz4=تعزیه روستای منامن روز عاشورا 1390&img5=http://axgig.com/images/02040415258116881072.jpg&tz5=تعزیه منامن 1390&img6=http://axgig.com/images/33668069802582271270.jpg&tz6=دسته عزاداری به مزار شهدا منامن&img7=http://axgig.com/images/79231505163665134095.jpg&tz7=هییت عزاداری منامن 90&img8=http://axgig.com/images/12899457483739437143.jpg&tz8=عزاداران روستای منامن 1390&img9=http://axgig.com/images/21630353269525821694.jpg&tz9=عزیزان  لطفآ درنظر سنجی تعزیه شرکت کنید هر سال یک تعزیه  بیشتر نیست  &img10=http://axgig.com/images/61701352007821108264.jpg&tz10=اتش زدن خیمه ها&img11=http://axgig.com/images/34376037356123127115.jpg&tz11=کوچکترین فیلمبرداری مراسم تعزیه 1390منامن&img12=http://axgig.com/images/92780609547278347269.jpg&tz12=   لطفآ در نظر سنجی  تعزیه  منامن شرکت کنید"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
-------------------------------------------------------------------------------2منامن
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider/slide.php?play=1&w=400&h=300&n=6&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1&img1=http://axgig.com/images/50835493760601793468.jpg&tz1=حسن حسین اقام واییییییی&img2=http://axgig.com/images/98787617451964948948.jpg&tz2=یا امام حسین اقام وای&img3=http://axgig.com/images/01511127331707774516.jpg&tz3=مظلوم اولن حسین وای&img4=http://axgig.com/images/36673550483491840119.jpg&tz4=حسین حسین حسین وای&img5=http://axgig.com/images/03029930402236902189.jpg&tz5=بو گون كربو بلا ویران اولوبدی&img6=http://axgig.com/images/03029930402236902189.jpg&tz6=حسین اوز قانینه قلتان الوبدی"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>


 بزرگ300\400--<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
3منامن---------------------------------------------------------------------------------
کوچک300\200<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider/slide.php?play=1&w=200&h=300&n=6&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1&img1=http://axgig.com/images/50835493760601793468.jpg&tz1=حسن حسین اقام واییییییی&img2=http://axgig.com/images/98787617451964948948.jpg&tz2=یا امام حسین اقام وای&img3=http://axgig.com/images/01511127331707774516.jpg&tz3=مظلوم اولن حسین وای&img4=http://axgig.com/images/36673550483491840119.jpg&tz4=حسین حسین حسین وای&img5=http://axgig.com/images/03029930402236902189.jpg&tz5=بو گون كربو بلا ویران اولوبدی&img6=http://axgig.com/images/03029930402236902189.jpg&tz6=حسین اوز قانینه قلتان الوبدی"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider/slide.php?play=1&w=200&h=300&n=6&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1&img1=http://axgig.com/images/96939148535625723533.jpg&tz1=تعزیه در منامن&img2=http://axgig.com/images/93283719577340291978.jpg&tz2=تعزیه 1390&img3=http://axgig.com/images/80403672660886011564.jpg&tz3=درنظر سنجی تعزیه شرکت کنید&img4=http://axgig.com/images/04775357306394422236.jpg&tz4=برای شر کت دز نظر سنجی رای بدهید&img5=http://axgig.com/images/64911305557489299986.jpg&tz5=بنظرشما تعزیه امسال خوب بود&img6=http://axgig.com/images/79439582899296903676.jpg&tz6=لطفآنظر بدهید"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
-------------------------------------
مداحهان
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider/slide.php?play=1&w=200&h=300&n=5&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1&img1=http://axgig.com/images/49694105722552741938.jpg&tz1=مهمانان گرامی&img2=http://axgig.com/images/55433352113206895822.jpg&tz2=مداحهان قدیمی منامن&img3=http://axgig.com/images/94611968735549325724.jpg&tz3=ذکر عطائی _مداح&img4=http://axgig.com/images/56061312531947042032.jpg&tz4=علیرضا ساقی _مداح&img5=http://axgig.com/images/28638347254673540879.jpg&tz5=میثم رحیمی منامن _دعوت به تیم ملی "></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
-----------------------
کدخوش امدگوی
<!-- Payam form by www.1abzar.com --->
<script>window.onload=function() {alert("به سایت منامن خوش آمدید")}
window.onunload=function() {alert("از بازدید شما متشکریم")}</script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711;</a></h1></div>
<!-- Payam form by www.1abzar.com --->
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.